Kosten kinderdagverblijf

Uw kind naar de opvang: wat kost het?

Ze zijn niet meer weg te denken in de moderne maatschappij: de kinderdagverblijven. In het begin van hun opkomst schoten ze als onkruid omhoog, maar nu verdwijnen ze langzamerhand ook weer in grote getale. Dat heeft alles te maken met kosten kinderdagverblijf. De kosten kinderdagverblijf zijn de laatste jaren gestegen en zijn onbetaalbaar geworden. De kosten kinderdagverblijf voor een uur kunnen vanaf € 6,50 oplopen tot € 6,99. Kosten kinderdagverblijf kunt u gedeeltelijk terugkrijgen van de belastingdienst. Dat heet Kinderopvangtoeslag. De hoogte wordt berekend naar uw (gezamenlijk)inkomen.

Kosten kinderdagverblijf

Tevens moet u alle twee werken of een traject naar werk volgen

Voor mensen met een goed inkomen zijn de kosten hoog, omdat als je werkt, je ook veel dagen opvang nodig hebt en daarom veel kosten maakt. Die mensen gaan steeds meer andere oplossingen bedenken om de kosten kinderdagverblijf te drukken, zoals de ouders inschakelen als oppas. Vaak ook stopt een van de ouders met werken, omdat het niet meer loont. In de plannen voor het nieuwe jaar is er nu ook een groep die helemaal geen kinderopvangtoeslag meer zal krijgen voor het eerste kind, dat zijn de tweeverdieners met een jaarinkomen van 6 cijfers of meer voor de komma, het getal honderdachttienduizend.